Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em muốn có lỗ đít to thì anh giúp